За да успее всеки от нас, трябва да знае и може!

Сдружение бъдеще и развитие

Мисия на неправителствената организация

Възможност за всеки човек да се учи, развива и живее нормално.

Цели на организацията

1. да работи за по - доброто развитие, бъдеще и преодоляване на бедността;  
2. приобщаване към обществото на уязвими групи лица - младежи и лица със затруднена социална реализация, самотни родители, многодетни майки, възрастни и семейства в неравно поставено положение на територията на България;  
3. да защитава правото на човека да работи и живее в благоприятна околна среда.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info